W Bieszczadach otwarto nowoczesną sortownię odpadów


Ekologia w naszym życiu

W Bieszczadach otwarto nowoczesną sortownię odpadów

W Ustrzykach Dolnych otwarto stację przeładunkową i sortownię odpadów. To największa i najkosztowniejsza jak dotąd inwestycja proekologiczna w Bieszczadach - informuje dziennik Nowiny. Stacja prowadzi selekcję śmieci zmieszanych i wstępnie segregowanych (w domach).

W przyszłości ma powstać kompostowania, w której odpady biodegradalne (odpady zielone, odpady kuchenne i ulegające biodegradacji, papier i tektura, opakowania papierowe) będą kompostowane z tymi z miejskiej oczyszczalni ścieków.

Źródło: Nowiny

Następny artykuł

Poprzedni artykuł