Produkcja paliw syntetycznych z rodzimych zasobów węgla kamiennego


Ekologia w naszym życiu

Produkcja paliw syntetycznych z rodzimych zasobów węgla kamiennego

Grupa naukowców z Komitetu Naukowo- Technicznego ds. Kryzysu Paliwowego przy AGH próbuje zainteresować polityków uruchomieniem w Polsce produkcji paliw syntetycznych z rodzimych zasobów węgla kamiennego - powiadamia Gazeta Krakowska. Z 9 mln ton węgla można uzyskać 3 mln ton paliw, ropy lub benzyn najwyższej jakości. Kolejna jedna trzecia węglowego "wsadu" to ok. 200 rodzajów chemikaliów. Również jedną trzecią stanowią żużle wysokiej klasy.

Różnych korzyści jest oczywiście więcej, chociażby zwiększenie zatrudnienia w kopalniach. Nie mówiąc już o kwestii chyba najistotniejszej - bezpieczeństwie energetycznym, nieporównywalnie większym dzięki własnym źródłom.

Źródło: EuroPAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł