Ornitolodzy walczą o cenne przyrodniczo tereny


Ekologia w naszym życiu

Ornitolodzy walczą o cenne przyrodniczo tereny

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne złożyło w magistracie wnioski o utworzenie 44 użytków ekologicznych na terenie Krakowa. To próba ochrony terenów cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, stanowiących siedliska rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Według ornitologów, ok. 10 proc. powierzchni Krakowa powinno być objętych ochroną. Inicjatywa ma na celu zabezpieczenie tych terenów przed zabudową i zagospodarowaniem.

Ornitolodzy do każdego wniosku przygotowali mapkę i stosowną dokumentację, potwierdzającą obecność na danym terenie rzadkich gatunków ptaków i roślin.
Wśród 44 obszarów cennych przyrodniczo znalazły się m. in.:

  • dolina Prądnika
  • zespół stawów Szuwarowa
  • łąki w Toniach
  • mokradła Górka Narodowa
  • staw w Opatkowicach
  • las łęgowy w Przegorzałach wraz z doliną Wisły powyżej Salwatora

Najmniejsze użytki obejmowałyby teren ok. 7-11 ha, a największe ? prawie 400 ha.

 

Cały artykuł

Źródło: Gazeta Krakowska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł