Nowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży!


Ekologia w naszym życiu

Nowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży!

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia. W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:
- tekst „Dolina jeszcze bardziej cenna – i wciąż zagrożona” Adama Bohdana nt. walorów przyrodniczych doliny rzeki Rospudy i wynikach prowadzonych ostatnio badań na tym terenie;
- wywiad z prof. Jerzym Pióreckim pt. „Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia będą odważniejsze”, w którym przeczytać można wiele na temat bolestraszyckiego arboretum, ogrodów i projektowanym Turnickim Parku Narodowym;

- o zagrożeniach rezerwatu „Dolina Gwdy” przez plan budowy na jego terenie ferm rybnych;
- część trzecią „Dzikiej przyrody Tatr w obliczu zagrożeń” Tomasza Boruckiego, o sytuacji tatrzańskich świstaków;
- „Platforma na gołoborzu” Andrzeja Ginalskiego opisuje problemy budowy na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na gołoborzu w rejonie Łysej Góry platform widokowych;
- „Wielkie cięcie w firlejowskich lasach” Michała Chomiuka opisuje problemy wycinki starodrzewu dębowego na terenie zarządzanym przez RDLP Lublin oraz inicjatywie utworzenia rezerwatu, który chroniłby „Las Bankowy”;
- „Tajemniczy, bardzo stary ogród” Pawła Zawadzkiego o ogrodach przyklasztornych na przykładzie ogrodu Benedyktynów w Lubiniu koło Kościana;
- „Nowe spojrzenie na martwe drewno” Magdaleny Sokołowskiej opisuje rolę martwego drewna i korzyści płynące z jego obecności w lesie;
- „Park narodowy – wiatr dyrektorem, dzięcioł zastępcą” Macieja Narczyńskiego – tekst o jego kozie, dyrektorach parków narodowych i uczeniu się od przyrody;
- „Nie jestem ekofeministką – kilka słów w obronie mężczyzn” Dolores LaChapelle, przedruk z czasopisma „Eart First! Journal z 1989 r.;
- W kolumnie „Śląsk”, tekst Iwony Kukowskiej „Fatum nad rezerwatem” o opisujący bukowy Las Segiecki, jego walory i zagrożenia ze strony kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz tekst Tomasza Kudłacza „cisza połowiczna” nt. udostępniania wód Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego dla motorówek;
- wiersze Jerzego Oszeldy oraz Romana Rysia;
- stałe felietony i informacje o organizowanych warsztatach.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie.

Szczegółowe informacje na stronie: www.pracownia.org.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł