NFOŚ przeznacza na edukację ekologiczną do 20 mln zł rocznie


Ekologia w naszym życiu

NFOŚ przeznacza na edukację ekologiczną do 20 mln zł rocznie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznacza rocznie 17-20 mln zł na edukację ekologiczną - poinformował w środę 28 lutego rzecznik NFOŚ Krzysztof Walczak. W konkursie zorganizowanym przez Fundację Nasza Ziemia 2006/2007, na który NFOŚ przeznaczył 100 tys. zł, wyłoniono 20 laureatów. Laureatów II finału konkursu, Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła w środę na konferencji prasowej. Każdy z nagrodzonych otrzyma dofinansowanie 5 tys. zł.

Celem konkursu było zainicjowanie działań edukacyjnych wspierających gospodarkę odpadami, a szczególnie selektywną zbiórkę i recykling. Projekty miały uwzględniać lokalne potrzeby w tym zakresie. Zadanie konkursowe polegało na zaplanowaniu i rozpoczęciu projektu w roku szkolnym 2006/2007.

Fundacja Nasza Ziemia od dwóch lat koordynuje konkurs grantowy. W dotychczasowych konkursach rozdysponowano 150 tys. zł na wsparcie 30 programów pomagających lokalnym społecznościom usprawnić gospodarkę odpadami.

Z informacji NFOŚ wynika, że w latach 1999-2005 Fundusz wydał na edukację ekologiczną ponad 163 mln zł.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł