Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła wdrażanie programu Natura 2000


Ekologia w naszym życiu

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła wdrażanie programu Natura 2000

Izba przedstawiła raport w tej sprawie. Z kontroli wynika, że nadal nie ma gotowej listy obszarów chronionych programem Natura 2000, która powinna zostać przekazana Unii Europejskiej. Brakuje również podziału kompetencji poszczególnych organów. Nie określono także kosztów wdrażania sieci i źródeł ich finansowania. NIK uznała, że główną winę za zaistniałą sytuację ponosi Ministerstwo Środowiska

Źródło: Polskie Radio

Następny artykuł

Poprzedni artykuł