Kraków: Wielka lekcja inżynierii środowiska


Ekologia w naszym życiu

Kraków: Wielka lekcja inżynierii środowiska

W czwartek, tj. 14 lutego br., w godzinach od 10.00 do 13.00, w Budynku Jubileuszowym Akademii Rolniczej, mieszczącym się przy Al. Mickiewicza 24/28 (sala 102) odbywać się będzie WIELKA LEKCJA INŻYNIERII ŚRODOWISKA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem spotkania jest Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji – prof. dr hab. Jan Pawełek oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego.

Ponad dwustu uczniów szkół ponadgimnazjalnych weźmie udział w „WIELKIEJ LEKCJI INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI” organizowanej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji krakowskiej Akademii Rolniczej.

Naukowcy z AR wygłoszą ciekawe wykłady popularnonaukowe tematycznie związane z programem nauczania i pracami badawczymi realizowanymi na WIŚiG.
Młodzież uzyska informacje na temat Wydziału, możliwości studiowania, zasad rekrutacji oraz działalności Samorządu Studenckiego AR.
W programie przewidziano także pokaz fotografii przyrodniczej oraz konkursy z nagrodami dla najlepszych.
 

Program lekcji:

 

Godzina

Prowadzący

Tytuł prelekcji

930 - 1000

Recepcja uczestników lekcji

(hall, Ip. Budynku Jubileuszowego)

1000 – 1010

Dziekan WIŚiG

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

 

 

Przywitanie uczestników lekcji,

informacja nt. Uczelni i Wydziału

 

 

1010 – 1020

V-ce Przewodnicząca WRSS

studentka Agnieszka Kaczmarek

Informacja nt. działalności

samorządu studenckiego

1020 – 1050

prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński

 

Prelekcja I

„Powietrze–Człowiek–Środowisko„

1050 – 1100

Przerwa – w trakcie przewidziany pokaz fotografii o tematyce przyrodniczej

1100 – 1130

 prof. dr hab. inż. Wojciech  Bartnik

 

Prelekcja II

„Historia powodzi miasta Krakowa„

1130 – 1140

Przerwa – w trakcie przewidziany ciąg dalszy pokazu fotografii

 o tematyce przyrodniczej

1140 – 1210

dr inż. arch. Piotr Herbut

 

Prelekcja III

„Architektura słoneczna„

1210 - 1240

Konkurs (test) sprawdzający wiedzę zdobytą przez uczestników lekcji oraz  poczęstunek

1240 – 1250

Prodziekan WIŚiG

prof. dr hab. Marek Ptak

 

Informacja nt. naboru kandydatów

 na studia stacjonarne i niestacjonarne

1250 – 1300

Dziekan WIŚiG

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

 

 

Podsumowanie lekcji, wręczenie nagród dla najlepszych jej uczestników

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Następny artykuł

Poprzedni artykuł