Komfortowy i pro-ekologiczny transport w Polsce?


Ekologia w naszym życiu

Komfortowy i pro-ekologiczny transport w Polsce?

W piątek, 3 października 2008 r. w Łodzi Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował debatę społeczną pt. Jaki transport w zrównoważonym rozwoju?.

W debacie udział wzięli eksperci: prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej, Adrian Furgalski, dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych „TOR”, prof. Andrzej Majer z Uniwersytetu Łódzkiego i dr Kinga Krauze z Europejskiego Centrum Regionalnego Ekohydrologii UNESCO.

Na zaproszenie InE do udziału w dyskusji odpowiedziało ponad 60 osób – przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu z sektora transportowego i logistycznego oraz wykładowcy i studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytety Łódzkiego.

Eksperci w swych wystąpieniach przedstawiali najważniejsze problemy wynikające ze wzrostu transportu w naszym kraju, a także wskazywali na przykłady działań, mogących je rozwiązać.
„Małe są szanse złagodzenia problemów transportu bez zmiany świadomości i zachowań społeczeństwa.” – przekonywał prof. Suchorzewski. Jego zdaniem dostępnych jest wiele instrumentów wpływania na transportochłonność, w tym sięgnięcie do portfela, ale także promocja zmiany stylu życia. Do ich powodzenia potrzebna jest jednak wola polityczna.

O politykach wypowiadał się również Adrian Furgalski. „Mamy najgorszą politykę transportową w Unii Europejskiej. Nie w sensie dokumentów, ale ich realizacji, a dokładniej – braku ich realizacji.” Dyrektor ZDG TOR przedstawiał statystyki nierównomiernego rozwoju transportu drogowego i kolejowego. Pomimo przyjęcia master planu rozwoju runku kolejowego, w ustawie budżetowej na rok 2009 na drogi przeznaczono 32 mld zł, a na kolej tylko 4 mld zł.

Wiele miejsca poświęcono miastu. „Nie da się rozładować korków w miastach” – przekonywał prof. Suchorzewski – „Można się tylko starać, aby rosły wolniej.” Zdaniem ekspertów sposobem na to nie jest poszerzanie dróg w centrum, ale uprzywilejowanie transportu zbiorowego. Przywołane zostały opinie polityków i dziennikarzy krytykujące rozwiązania promujące autobusy i tramwaje. Nie mają one jednak odbicia w opinii społecznej. „Badania wskazują, że większość korzystających z komunikacji publicznej dobrze ją ocenia. Źle oceniają ją ci, którzy z niej nie korzystają.” – prof. Suchorzewski.

Dyskusja po wystąpieniach ekspertów obracała się wokół ważnych dla regionu łódzkiego tematów. Zaprezentowano realizowane projekty: STREAM, Łódzki Tramwaj Regionalny oraz program uświadamiania pracowników firmy TNT. Dużo osób zabierało głos w kwestii koncepcji Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź-Wrocław. Ścierały się argumenty adwokatów budowy sieci KDP, widzących w niej alternatywę dla lotnictwa krajowego, i przeciwników, zwracających uwagę na niewystarczające środki finansowe oraz marginalizację obszarów między aglomeracjami.

Nikt z dyskutantów nie miał wątpliwości, że poprawa jakości infrastruktury transportowej w Polsce jest konieczna, zarówno dla naszej wygody i bezpieczeństwa, ale także dla ochrony środowiska przyrodniczego. Potrzebna jest nam spójna, dalekosiężna wizja rozwoju transportu, niezależna od koniunktury politycznej, a następnie jej spokojna realizacja, uwzględniająca aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł