Nowa Rospuda na terenie Bułgarii?


Ekologia w naszym życiu

Nowa Rospuda na terenie Bułgarii?

W Bułgarii również może dojść do poważnego zagrożenia dla ważnych obszarów chronionych, a sytuacja jest uderzająco podobna do rozgrywek wokół Rospudy. Na terenie chronionego parku naturalnego Stranja od półtora roku jest budowana wioska wypoczynkowa. Bułgarska Partia Zielonych domaga się natychmiastowego zaprzestania budowy, a Europejska Partia Zielonych popiera te żądania.

Nielegalne budowy na terenach chronionych stanowią poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej w tym rejonie Europy. Bułgaria jest jednym z krajów Unii Europejskich o najbogatszej bioróżnorodności.

Źródło: zieloni.org.pl/europeangreens.org

Następny artykuł

Poprzedni artykuł