Kampania Czyste Plaże 2007 - podsumowanie VIII edycji


Ekologia w naszym życiu

Kampania Czyste Plaże 2007 - podsumowanie VIII edycji

W ramach tej jednej z pięciu kampanii wakacyjnych przez wakacyjne miesiące promowaliśmy recykling i odzysk surowców wtórnych. Jednym z elementów były warsztaty dla kolonistów wypoczywających nad morzem.

Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej są współfinansowane w 53,25% ze środków Unii Europejskiej oraz w 31,32% ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kampania „Czyste Plaże” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2000. Od samego początku było to przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z licznymi partnerami. W bieżącym roku Koalicję Czystych Plaż obok Fundacji RECAL tworzą:
- Urząd Miasta Gdyni,
- Urząd Miejski w Jastarni,
- Urząd Miejski we Władysławowie,
- Urząd Gminy Krokowa,
- Urząd Miejski w Ustce,
- Urząd Gminy Rewal,
- Urząd Miejski w Dziwnowie,
- Urząd Miejski w Międzyzdrojach,
- Urząd Miejski w Świnoujściu,
- Słowiński Park Narodowy,
- Woliński Park Narodowy,
- Nadmorski Park Krajobrazowy.
 

Najważniejsze cele Kampanii „Czyste Plaże”:
- Edukacja recyklingowa na kilku płaszczyznach, a w szczególności wyrabianie nawyku segregacji odpadów.
- Promocja zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych i innych surowców wtórnych.
- Poprawa czystości plaż wybrzeża Bałtyku.
- Odciążenie składowisk odpadów gmin nadmorskich poprzez intensyfikację zbiórki i segregacji surowców wtórnych.
- Promocja gmin, dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny.
Kampania „Czyste Plaże” jest skierowana do:
- dzieci i młodzieży (w tym kolonie letnie i obozy),
- turystów,
- lokalnej społeczności,
- punktów skupu surowców wtórnych,
- samorządów lokalnych,
- organizacji pozarządowych,
- mediów.

Kampania „Czyste Plaże” objęła zasięgiem setki tysięcy osób, które spędzały wakacje na plażach Bałtyku od lipca do września bieżącego roku. Docelową grupą, do której skierowana była oferta warsztatów, były dzieci
i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywające nad morzem w zorganizowanych grupach i korzystająca
z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci
w Kampanii pozwala ponadto ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych była zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp. Uczestnicy warsztatów zebrali około 40 tysięcy puszek
po napojach.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży były warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL przygotowała specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Poprzez aktywny udział w warsztatach i konkursach uczestnicy zdobywali atrakcyjne nagrody. W ten sposób zapoznawaliśmy ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów. W bieżącym roku przeprowadziliśmy 238 warsztatów, w których wzięło udział 11.457 dzieci i młodzieży. Łącznie podczas ośmiu dotychczasowych edycji przeprowadziliśmy 771 warsztatów edukacyjnych dla ponad 40 tysięcy dzieci i młodzieży.

Edukacja osób dorosłych odbywała się poprzez współpracę z mediami oraz za pośrednictwem materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci plakatów i kartek pocztowych. Działania te miały także charakter promujący Kampanię i jej partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierały dokładne adresy punktów skupu surowców wtórnych leżących w pasie wybrzeża Bałtyku. W trakcie Kampanii plakaty i kartki pocztowe trafiały na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w Kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach. Podczas Kampanii do 46 współpracujących z Fundacją RECAL punktów skupu trafiło 361 ton aluminiowych puszek po napojach. Łącznie podczas ośmiu dotychczasowych edycji do punktów skupu trafiło 2.141 ton alu-puszek. Wszystkie te puszki trafiły do ponownego przetworzenia i zostały/zostaną przetworzone na nowe puszki do napojów. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.
Na potrzeby Kampanii „Czyste Plaże” w 2007 roku przygotowaliśmy 3.000 plakatów i 15.000 kartek pocztowych oraz 20.000 worków na puszki (małych i dużych), 20.000 magnesów, 1.000 koszulek, 4.000 smyczy na klucze oraz 1.000 puszek-skarbonek.

Wszystkich uczestników Kampanii zapraszamy do kontynuacji edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewnia materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.

Artur Łobocki
Fundacja RECAL
 

Następny artykuł

Poprzedni artykuł