Internetowe okno na świat polskiej ekologii


Ekologia w naszym życiu

Internetowe okno na świat polskiej ekologii

Jedna z czołowych firm informatycznych w Polsce, buduje system IT do gromadzenia informacji o polskim środowisku naturalnym z baz i rejestrów Ministerstwa Środowiska. Zostaną one udostępnione poprzez Ekoportal pod adresem www.ekoportal.pl i przedstawione przy użyciu narzędzi GIS. Projekt zakończy się do połowy grudnia 2008 r., a jego koszt wyniesie ponad 3,9 mln złotych (brutto). Ekoportal jest serwisem prowadzonym przez Centrum Informacji o Środowisku, instytucję podległą Ministrowi Środowiska. Centrum prowadzi działalność informacyjną dotyczącą środowiska i jego ochrony. Umożliwia również urzędom administracji publicznej prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach dotyczących ochrony środowiska, obowiązku wynikającego z przepisów Unii Europejskiej.

Zadaniem S&T Services Polska jest zaprojektowanie centralnego repozytorium danych i systemu informatycznego, który zapewni komunikację i przepływ informacji pomiędzy bazami danych i rejestrami dotyczącymi środowiska, prowadzonymi przez instytucje publiczne, przedstawienie tych danych na Ekoportalu za pomocą narzędzi GIS (systemów informacji przestrzennej), zapewnienie różnych możliwych poziomów dostępu do danych, a także przeszkolenie przyszłych administratorów i użytkowników systemu. Będą nimi głównie pracownicy administracji państwowej i samorządowej, zarządzający danymi o środowisku w Polsce. Obecnie informacje te pochodzą z wielu baz, rejestrów i katalogów, często różniących się pod względem formatu gromadzonych danych, objętości i częstotliwości aktualizacji. Uniemożliwia to spójną analizę danych i zaprezentowanie ich użytkownikom za pomocą jednego, wygodnego interfejsu.

Serwis Ekoportal (www.ekoportal.pl) udostępnia informacje na tematy związane z ochroną środowiska w Polsce, w tym przepisy prawa krajowego i unijnego, a także informacje o dostępnych funduszach na ochronę środowiska. Można znaleźć tam także dane na temat ekoturystyki, ochrony przyrody i utylizacji odpadów. „Dzięki przygotowywanemu nowemu systemowi interaktywnej komunikacji ze społeczeństwem, na jego kształt będą mogli również wpływać użytkownicy: pracownicy administracji, przedsiębiorcy, ekolodzy, naukowcy i obywatele zainteresowani środowiskiem. Cieszę się, ponieważ wpłynie to na podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, popularyzację zachowań proekologicznych i aktywnego wypoczynku oraz stworzy nowe możliwości dla Ekoportalu jako internetowego okna na świat polskiej ekologii,” powiedział Cezary Starczewski, Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku.

Firma S&T została wybrana w wyniku przetargu publicznego ogłoszonego przez Fundację „Fundusz Współpracy” – Jednostkę Finansująco-Kontraktującą. Projekt jest finansowany z unijnych Środków Przejściowych (Transition Facility), stanowiących kontynuację znanego funduszu Phare. Są one przeznaczone dla nowych krajów członkowskich, wzmacniających potencjał administracyjny i dostosowujących swoje systemy do wymogów UE. Od strony formalnej kontraktem zarządza Fundacja „Fundusz Współpracy” jako zamawiający, a beneficjentem jest Ministerstwo Środowiska i Centrum Informacji o Środowisku.

Firma S&T rozpoczęła już wdrożenie projektu. Mimo protestów zgłoszonych przez innych oferentów, Urząd Zamówień Publicznych wyraził zgodę na zawarcie umowy ze skutkiem natychmiastowym. „Współpraca z Beneficjentem układa się bardzo dobrze, a to jest niezwykle ważne dla powodzenia całego projektu. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, mimo że harmonogram prac jest bardzo napięty i określony co do tygodnia,” dodaje Ryszard Niżnik, Dyrektor Działu Rozwiązań dla Administracji Publicznej w S&T.

Informacje o S&T
S&T Services Polska jest polskim oddziałem Grupy S&T AG z centralą w Wiedniu, notowanej na tamtejszej giełdzie, czołowego dostawcy rozwiązań informatycznych w 22 krajach na świecie. Firma oferuje usługi konsultingowe, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych oraz całodobowe wsparcie dla klientów z sektorów: bankowości, administracji publicznej, handlu detalicznego i przemysłu. Zespół S&T w Polsce liczy ponad 350 osób, biura znajdują się w 12 miastach, a sieć serwisowa obejmuje cały kraj. Firma kontynuuje tradycje międzynarodowych koncernów informatycznych obecnych w Polsce od 1963 roku (w tym ICL i Fujitsu Services). Co rok branżowe rankingi Computerworld TOP 200 i Teleinfo 500 umieszczają S&T w grupie największych firm świadczących usługi informatyczne w Polsce. Więcej informacji na stronie: www.snt.pl | www.snt-world.com

Inf. prasowa S&T

Następny artykuł

Poprzedni artykuł