Przemysł zobowiązuje się do wytwarzania bardziej ekologicznych produktów


Ekologia w naszym życiu

Przemysł zobowiązuje się do wytwarzania bardziej ekologicznych produktów

Projekty pilotażowe finansowane przez Komisję Europejską spowodowały, że dwóch producentów zobowiązało się ograniczyć oddziaływanie telefonów komórkowych i drewnianych mebli ogrodowych na środowisko naturalne. Pewna liczba przedsiębiorstw, z fińską Nokią na czele, zobowiązała się do podjęcia dodatkowych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii przez telefony komórkowe, ograniczenie wykorzystywania materiałów niebezpiecznych w ich wytwarzaniu oraz podniesienie świadomości konsumentów w dziedzinie recyklingu.

Tymczasem francuski Carrefour zobowiązał się, wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami, do wprowadzenia zmian w projekcie drewnianych foteli ogrodowych, co powinno zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko. Obecnie Komisja apeluje do pozostałych producentów, aby w podobny sposób działali na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko.

- W wymiarze globalnym wytwarzanie i zużycie produktów ma ogromny wpływ na nasze środowisko naturalne pod względem wykorzystania zasobów, energii i transportu oraz tworzenia odpadów - powiedział komisarz UE ds. środowiska, Stavros Dimas. - Wspomniane projekty pilotażowe skutecznie dowiodły, w jaki sposób zintegrowana polityka produktu może ten wpływ ograniczyć. Z wielkim zadowoleniem przyjmuję działania firm Nokia i Carrefour jako liderów w tej dziedzinie i cieszę się z zobowiązań podjętych przez uczestniczące przedsiębiorstwa. Zachęcam pozostałe firmy do nadawania bardziej ekologicznego charakteru swoim produktom.

Nokia szacuje, że gdyby tylko 10 procent użytkowników telefonów komórkowych na świecie wyłączało ładowarki w momencie pełnego naładowania telefonu, zaoszczędzona w ten sposób energia wystarczyłaby do zasilenia 60 000 europejskich domów przez rok. Mając to na względzie, firma zobowiązała się do ograniczenia zużycia energii poprzez wyposażenie telefonów w urządzenie przypominające użytkownikom o konieczności wyłączenia ładowarki w momencie naładowania baterii.

Pozostałe zobowiązania obejmują wyeliminowanie niektórych środków zmniejszających palność i ftalanów z procesu produkcji lub ograniczenie ich stosowania, zwiększenie liczby telefonów zwracanych w celu poddania recyklingowi oraz dostarczenie konsumentom większej ilości informacji i wskazówek dotyczących środowiska.

Wynikiem projektu dotyczącego drewnianych foteli ogrodowych jest zobowiązanie do zapewnienia zrównoważonej produkcji drewna, do takich zmian w projektach, które umożliwiłyby bardziej przyjazne dla środowiska wykorzystanie materiałów, do ułatwienia transportu, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia zanieczyszczeń.

Po upływie roku Komisja Europejska oceni postępy w realizacji tych zobowiązań przez producentów, a także przygotuje wykaz produktów sprzedawanych na rynku europejskim, w których można wprowadzić najwięcej ulepszeń ekologicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/ipp/home.htm

Kategoria: Różne
Źródło danych: Komisja Europejska/CORDIS
Referencje dokumentu: Na podstawie IP/06/1233
Indeks tematyczny: Ochrona środowiska; Produkcja przemysłowa


Następny artykuł

Poprzedni artykuł