Bliżej zakazu rtęci w termometrach


Ekologia w naszym życiu

Bliżej zakazu rtęci w termometrach

Parlament Europejski opowiedział się we wtorek za zakazem produkcji termometrów z użyciem rtęci, uznając tę substancję za zbyt niebezpieczną dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Rocznie w UE wykorzystuje się w produkcji urządzeń pomiarowych 33 tony rtęci, z czego 25-30 ton - w samych tylko termometrach. Ocenia się, że 80-90 proc. wszystkich produkowanych urządzeń z rtęcią używa się w domach. Tymczasem - przekonuje Komisja Europejska - tradycyjne termometry można zastąpić nowoczesnymi, sprężynowymi albo elektronicznymi urządzeniami.

Rtęć łatwo przedostaje się do łańcucha pokarmowego. Najbardziej zagrożone zatruciem są dzieci, a także płody, których układ nerwowy dopiero się rozwija. W organizmie rtęć może bowiem uszkadzać mózg i nerwy, zaburzać koordynację i widzenie.

Dyrektywa musi jeszcze zostać zaakceptowana przez kraje członkowskie UE. Zakaz zacznie obowiązywać półtora roku od jej wejścia w życie. Po dwóch latach Komisja Europejska ma się zastanowić, czy rozszerzyć zakaz także na aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego.

Źródło: EuroPAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł