Bliżej porozumienia na rzecz ochrony klimatu?


Ekologia w naszym życiu

Bliżej porozumienia na rzecz ochrony klimatu?

W poniedziałek, w Bonn rozpoczyna się kolejny etap negocjacji klimatycznych, w których uczestniczą 192 państwa - sygnatariusze Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Nowe porozumienie klimatyczne, które zastąpi wygasający po 2012 roku Protokół z Kioto, musi zostać podpisane na konferencji COP 15 w Kopenhadze, do której zostało już mniej niż 200 dni. Podczas spotkania w Bonn na stole po raz pierwszy znajdzie się szkic dokumentu nowego porozumienia. Tekst jest dostępny na stronie Konwencji: http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca6/eng/08.pdf.)

Sekretarz Generalny Konwencji, Ivo de Boer stwierdził, że „na szczęście mimo trwającego kryzysu finansowego, świat nie utknął w martwym punkcie w walce z globalnym ociepleniem. W końcu udało się stworzyć dokument, który może służyć jako podstawa do porozumienia w Kopenhadze”.

„Obecnie najważniejsze jest, aby kraje rozwinięte zadeklarały pomoc finansową dla krajów rozwijających się. Dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, negocjacje nie posuną się do przodu“ – wyraża zaniepokojenie Julia Michalak, z należącej do Koalicji Klimatycznej organizacji Greenpeace.

„Skutki braku podpisania globalnego porozumienia w grudniu tego roku w Kopenhadze będą dla świata dużo poważniejsze niż obecny kryzys finansowy” - dodaje Urszula Stefanowicz z prowadzącego Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Mając na uwadze wagę problemu, Koalicja Klimatyczna wzywa wszystkie kraje do przyspieszenia negocjacji.

Koalicja Klimatyczna

Następny artykuł

Poprzedni artykuł