197 mln euro na inwestycje w ochronie środowiska


Ekologia w naszym życiu

197 mln euro na inwestycje w ochronie środowiska

197 mln euro, czyli 763 mln zł ma być przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska w latach 2007-2008 - poinformował prezes NFOŚ Kazimierz Kujda. Z tej kwoty, 49 mln euro ma pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). Pieniądze pochodzą z sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).

Prezes powiedział, że do końca 2006 r. zawarto 249 umów na łączną kwotę dofinansowania 741,5 mln zł. "W najbliższym czasie nastąpi podpisanie dwóch kolejnych umów na łączną kwotę dofinansowania około 30 mln zł, wówczas wartość zakontraktowanych umów wyniesie 771 mln zł" - dodał.

W 2007 r. Komisja Europejska przekazała na konto Narodowego Banku Polskiego 82,1 mln euro, podczas gdy w całym 2006 r. było to 147,7 mln euro. Łącznie od 2002 roku KE przekazała na konto NBP 516,8 mln euro.

Prezes NFOŚ skrytykował pomysł likwidacji wojewódzkich oddziałów funduszu. Na początku kwietnia wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska przedstawiła projekt reformy finansów publicznych, który zakłada m.in. likwidację wojewódzkich funduszy NFOŚ, likwidację funduszy celowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. W ciągu dwóch lat reforma ma przynieść co najmniej 10 mld zł oszczędności.

Kujda uważa, że likwidacja funduszy może zagrozić realizacji Traktatu Akcesyjnego. Podkreślił, że po wejściu do UE, Fundusze okazały się instytucjami doskonale przygotowanymi do współfinansowania zadań dotowanych ze środków unijnych. Poza tym Fundusze mają stałe źródło dochodów pochodzących z opłat i kar. Daje to możliwość finansowania inwestycji wieloletnich - dodał Kujda.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł