Zakończono rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi


Ekologia w naszym życiu

Zakończono rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi

Po dwóch latach prac w poniedziałek oficjalnie zakończona zostanie rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków GOŚ w Łodzi - poinformował PAP Krzysztof Walczak z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. GOŚ - to druga pod względem wielkości oczyszczalnia ścieków w kraju. Przyjmuje dziennie 200 tys. m sześc. nieczystości (rocznie 73 mln m. sześc.) z terenu aglomeracji łódzkiej m.in. Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego i Pabianic. Cała inwestycja rozpoczęła się 30 lat temu.

Rozbudowa łódzkiej oczyszczalni jest największym z zakończonych kontraktów realizowanych w ramach I fazy projektu "Oczyszczanie ścieków w Łodzi", którego całkowita wartość wynosi 47 mln euro (w tym koszty kwalifikowane 45,8 mln euro).

Połowa środków pochodziła początkowo z funduszu ISPA, a po akcesji - z Funduszu Spójności UE (22,9 mln euro). Projekt składał się z dziewięciu kontraktów, m.in. na rozbudowę ciągów przepływowych, modernizację linii biologicznego oczyszczania ścieków, budowę zbiornika biogazu i gospodarkę osadową.

Zakończenie jego realizacji pozwoli na oczyszczanie ścieków i ostateczne zagospodarowanie osadów ściekowych przyjmowanych przez łódzką oczyszczalnię z całego regionu, tj. Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Ksawerowa, Rzgowa i Nowosolnej do poziomu określonego przez standardy UE. Wymiernymi efektami będą: poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie, przywrócenie czystości rzece Ner oraz wzrost atrakcyjności miast - gmin nadnedrzańskich.

Źródło: EuroPAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł