Unia proponuje okresowe zakazy połowów węgorzy


Ekologia w naszym życiu

Unia proponuje okresowe zakazy połowów węgorzy

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek wprowadzenie sezonowego zawieszenia połowów węgorza, do czasu przyjęcia krajowych planów jego ochrony. Ma to zwiększyć liczebność tej ryby w Europie.

Zakaz połowu ryby obowiązywałby od 1. do 15. dnia każdego miesiąca. Zwolnione z niego byłyby te kraje, które w sposób wiarygodny wykazałyby, że obowiązujące w nich środki ochronne są równie skuteczne w odnawianiu zasobów tej ryby.

Komisja Europejska chce też, by kraje członkowskie UE do lipca 2007 roku wprowadziły w życie plany ochrony węgorzy, tak by ok. 40 proc. dorosłych ryb mogło docierać z europejskich rzek do morza na tarło. Najpóźniej do 2009 r. miałyby zostać przedstawione sprawozdania z rezultatów wprowadzonych rozwiązań.

Jak podkreślają eksperci, oprócz połowów, na zmniejszanie się liczby węgorzy wpływ mają także: zanieczyszczenie wód, różnego rodzaju turbiny, tamy i groble na rzekach (dlatego konieczne jest budowanie tzw. przepławek dla ryb - PAP). Odławiany jest też w dużej ilości narybek węgorzy, który trafia albo do prywatnych hodowli albo na europejskie stoły jako przysmak porównywalny z kawiorem.

Źródło: EuroPAP (fragmenty)

Następny artykuł

Poprzedni artykuł