Solidarność przeciw łączeniu ministerstw


Ekologia w naszym życiu

Solidarność przeciw łączeniu ministerstw

Zobacz List Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w sprawie połączenia dwóch resortów: ochrony środowiska i rolnictwa.

Cały list poniżej:

Piła 05.10.05 r.

List otwarty

Pan Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” informuje, iż z zaniepokojeniem odebrał informację o zamiarach przyszłych koalicjantów w sprawie połączenia dwóch resortów : ochrony środowiska i rolnictwa.

Udzielając gremialnego poparcia zwycięskim partiom, leśnicy i pracownicy środowiska naturalnego nie spodziewali się, że w ten sposób zostanie udzielone im podziękowanie za determinację, jaką podczas elekcji parlamentarnej wykazali w dążeniu do tworzenia podwalin pod odrodzenie Rzeczypospolitej.

Informujemy, że w przeszłości (w okresie rządów komunistycznych w Polsce) został już raz przeprowadzony manewr połączenia sfery działalności administracji rządowej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego z działem produkcji rolnej.
W ramach tego eksperymentu w jeden resort połączono leśnictwo i rolnictwo. Eksperyment ten zakończył się zupełną klęską : nie wystąpiła żadna obniżka kosztów działalności administracyjnej, zaś zagadnienia środowiskowe zostały w nowym resorcie całkowicie zmarginalizowane.

Plany połączenia ochrony środowiska z jedną ze sfer produkcji odnawialnej (z rolnictwem) świadczą o kompletnej ignorancji pomysłodawców, a przede wszystkim idą w kierunku przeciwnym w stosunku do trendów europejskich i światowych.

Nie jest to niestety pomysł na tanie Państwo, jest to pomysł na psucie Państwa.
Stanowczo sprzeciwiamy się tym koncepcjom, gdyż w efekcie ich realizacji zagrożone zostanie bezpieczeństwo ekologiczne Państwa, oraz ucierpią pracownicy jednostek organizacyjnych nadzorowanych lub podlegających resortowi środowiska.

Przewodniczący
Marek Hejman

Do wiadomości:
Pan Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Źródło: Lasy Państwowe

Następny artykuł

Poprzedni artykuł