PTPiREE deklaruje wsprarcie dla kampanii Detox


Ekologia w naszym życiu

PTPiREE deklaruje wsprarcie dla kampanii Detox


W swoim liście przekazanym WWF, Andrzej Pazda, Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), wyraża uznanie dla prowadzonej przez WWF kampanii społecznej Detox i deklaruje wsparcie dla tej akcji.

W piśmie od PTPiREE czytamy m.in., że sektor energetyczny prowadzi obecnie intensywne działania mające na celu usunięcie toksycznej substancji PCB z polskich transformatorów. Dyrektor A. Pazda informuje, że z 25,5 tys. transformatorów, które zostały wskazane jako potencjalnie zawierające PCB, przebadano dotychczas 12 tys. 4 urządzenia, w przypadku których stwierdzono występowanie polichlorowanych bifenyli, przekazane zostały do utylizacji. Proces ma być kontynuowany i powinien zakończyć się przed terminem, wyznaczonym przez Ministra Gospodarki na 2010 rok.

Obecność PCB w transformatorach była jednym z wątków reklam prasowych i internetowych wykorzystanych przez WWF w kampanii Detox. Reklamy te miały na celu zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problem powszechnego skażenia chemikaliami i braku odpowiednich przepisów prawnych, które zapewniłyby większą kontrolę nad produkcją i wykorzystaniem niebezpiecznych substancji. WWF z radością przyjmuje informacje PTPiREE o stopniowym wycofywaniu toksycznych związków z grupy polichlorowanych bifenyli z krajowych transformatorów. Jednak rozwiązanie problemu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i organizmów żywych niebezpiecznymi chemikaliami będzie możliwe jedynie, jeśli uda się doprowadzić do przyjęcia przez Parlament Europejski odpowiednio restrykcyjnych zapisów dotyczących gospodarowania wszystkimi substancjami chemicznymi.
Pełna treść listu

Wejdź na stronę kampanii

Artykuł pochodzi ze strony WWW

Następny artykuł

Poprzedni artykuł