Niedźwiedź, ryś i wilk


Ekologia w naszym życiu

Niedźwiedź, ryś i wilk

Według nowego raportu WWF, który powstał w ramach European Habitats Forum EHF, dramatycznie spada liczba gatunków europejskich roślin i zwierząt oraz znikają ich siedliska. Zagrożone są trzy gatunki dużych drapieżników – niedźwiedź, ryś i wilk. Raport zostanie dzisiaj zaprezentowany w Brukseli, z okazji kończącego się 'Zielonego Tygodnia' Komisji Europejskiej. Omawia 19 różnych gatunków roślin i zwierząt oraz 8 typów siedlisk. Niepokojące są jego wyniki. Jeżeli za kryterium przyjmiemy unijne standardy ochrony przyrody, to ponad 60 procent gatunków i siedlisk jest niedostatecznie chroniona.

Wśród gatunków, które raport określa, jako 'źle chronione', są m.in. ryś i niedźwiedź brunatny, a 'nieodpowiednio' chroniony jest m.in. żółw karetta. W centralnej Austrii, tylko w ciągu ostatnich 7 lat, populacja tamtejszych niedźwiedzi zmniejszyła się o połowę. W równie niekorzystnej sytuacji znajduje się wilk.

Wyniki omawianych w raporcie badań potwierdzają dane Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. Aż 52 procent ryb słodkowodnych, 42 procent rodzimych gatunków ssaków oraz 45 procent motyli i gadów, to zwierzęta zagrożone wyginięciem w Europie.

Na podstawie tego raportu możemy stwierdzić, że europejskie rządy nie podejmują odpowiednich działań, aby zapobiec temu niepokojącemu zjawisku – mówi Tony Long, Dyrektor Biura ds. Polityki Europejskiej WWF – Teraz decyzję muszą podjąć politycy, bo to od nich w pierwszym rzędzie zależy przetrwanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami.

Autorzy raportu wskazują na działalność człowieka, jako główny powód tych niekorzystnych zmian. Zaliczyli do nich nadmiernie wykorzystanie środków owadobójczych i nawozów sztucznych, urbanizację, odwadnianie, czy też kłusownictwo.

Dziwi fakt, że pomimo odpowiednich narzędzi prawnych, UE nie potrafi skutecznie egzekwować, tak ważnych Dyrektyw, jak Ptasia i Siedliskowa, które w ramach sieci Natura 2000 mają pomóc przetrwać zagrożonym gatunkom i ich siedliskom.

Źródło: WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł