Ocieplenie klimatu zmniejsza plony


Ekologia w naszym życiu

Ocieplenie klimatu zmniejsza plony

Ocieplenie klimatu zmniejsza plony na Ziemi - twierdzą amerykańscy naukowcy. Ich zdaniem sam spadek plonów podstawowych zbóż, związany ze wzrostem temperatury tylko od 1981 roku, kosztuje gospodarkę światową około 5 miliardów dolarów rocznie.

Według obliczeń naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii ocieplenie klimatu zmniejsza roczne plony pszenicy, kukurydzy i jęczmienia o około 40 milionów ton. W ten sposób obniża się postęp w rolnictwie związany z coraz powszechniejszym stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin. Zdaniem autorów badań, ich obserwacje potwierdzają, iż ocieplenie klimatu nie jest tylko problemem przyszłości, ale powoduje negatywne skutki już od lat.

Źródło: RMF FM

Następny artykuł

Poprzedni artykuł