Inauguracja Sprzątania Świata w Toruniu


Ekologia w naszym życiu

Inauguracja Sprzątania Świata w Toruniu

Serdecznie zapraszamy organizacje ekologiczne do zaprezentowania się na ogólnopolskim otwarciu kampanii "Sprzątanie Świata" i festynie organizowanym z tej okazji w Toruniu w dniu 13 września 2007. Tegoroczne "Sprzątanie" odbywa się pod hasłem "Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!", a toruński festyn pod hasłem: "Toruń świeci przykładem". Organizatorami inauguracji są: Urząd Miasta Torunia, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, WFOŚiGW oraz Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ( www.pzr.org.pl ) - koordynator Imprezy, oraz Fundacja Nasza Ziemia jako partner.

W tym dniu w Toruniu organizowanych jest szereg ciekawych wydarzeń, mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na aspekty środowiskowe w codziennym życiu i zachęcające do zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko. Zachęcamy do przedstawiania Waszych eko-kampanii, projektów, kolportażu materiałów i edukowania społeczeństwa przy swoich stoiskach oraz prowadzenia warsztatów, pogadanek itp...

Wstępny program 13 września 2007:

  • 10.00-11.00 Sprzątanie Kępy Bazarowej przez władze samorządowe 11.30-22.00
  • Festyn Edukacyjny oraz mini targi ekologiczne na Ruinach Zamku Krzyżackiego.
  • 12.00 Uroczysta inauguracja kampanii "Sprzątanie Świata"
  • 11.30-16.00 Część edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży (na festynie będą dzieci z toruńskich i podtoruńskich szkół). W czasie festynu będą odbywały się występy artystyczne, występy zespołów dziecięcych na scenie, wystawy, prelekcje, konkursy i finały konkursów.
  • Zachęcam do prowadzenie konkursów, warsztatów, pogadanek z dziećmi przy swoich stoiskach. Jeżeli chcielibyście Państwo przeprowadzić zabawę czy konkurs ze sceny, istnieje możliwość zajęcia sceny na 10-15 minut.
  • 16.00-22.00 Część edukacyjna skierowana do dorosłych w tej części będą odbywały się koncerty (m.in. HATI z projektem 100% Recycled Sound Installation, Paraliż Band, Trebunie Tutki z projektem ETNO TECHNO) wystawy, występy artystyczne, warsztaty (budowa domów z gliny, biżuteria z nasion i inne), akcja zielona sadzonka za surowce wtórne ...
  • MINITARGI EKOLOGICZNE. Podczas Festynu będzie możliwość obejrzenia technologii proekologicznych przedstawianych przez przedsiębiorców, z zakresu oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, stosowania odnawialnych źródeł energii itp., oraz zapoznania się z ofertą rolnictwa ekologicznego i sklepów ze zdrową żywnością.
  • Catering podczas festynu będzie vege!
  • ZIELONY NAMIOT. W namiocie podczas festynu od godziny 13.30 do 16.30 odbywać się będzie konferencja edukacyjna. Proponujemy wystąpienia z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, istnieje także możliwość przedstawienia Waszej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych.
  • EKO KINO. W namiocie edukacyjnym poza konferencją będzie działało kino, w którym będzie można obejrzeć filmy uświadamiające z zakresu zagrożeń środowiskowych i inne...

Impreza jest o zasięgu ogólnopolskim, zatem zapewniamy obecność mediów krajowych. Z przebiegu wydarzeń powstanie również reportaż. Organizatorzy zapewniają przestrzeń do rozstawienia swoich stoisk i namiotów, obecność mieszkańców Torunia i okolic, władz, szkół wraz z nauczycielami, mediów. Z Waszej strony oczekujemy aktywnego udziału w festynie, aranżacji konkursów, warsztatów... Aktualne informacje i szczegóły znajdziecie na stronie www.pzr.org.pl w dziale aktualności.

Proszę o potwierdzenie swojej obecności do piątku 24.08.2007 do godz. 12.00, na adres fundacja@pzr.org.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł