Kompost i paliwo z odpadów


Ekologia w naszym życiu

Kompost i paliwo z odpadów

Ponad 7 tys. ton kompostu, służącego m.in. do prac rekultywacyjnych w rolnictwie oraz do zazieleniania terenów poprzemysłowych, będzie rocznie produkować uruchomiony w poniedziałek w Dąbrowie Górniczej Zakład Przetwarzania Odpadów. Śmieci z tego miasta będą przetwarzane także na paliwo. Ta część, której nie da się przerobić, trafi na składowisko. Dzięki temu pomieści ono dwa razy więcej odpadów niż przy obecnym systemie.

Inwestycja realizowana była trzy lata i kosztowała 33 mln zł. Dwie trzecie tej kwoty to pieniądze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Przedstawiciele dąbrowskiego magistratu zapewniają, że uruchomiony zakład oraz składowisko Lipówka II należą do najnowocześniejszych w Polsce.

"W dwóch kwaterach składowiska, z których każda będzie czynna przez ok. 12 lat, lokowane będą tylko te odpady, których w inny sposób nie da się unieszkodliwić. Wszystkie śmieci ulegające biodegradacji, a jest ich nawet do 40 proc. trafiających tu odpadów, będą wykorzystane do produkcji kompostu" – mówi dyrektor zakładu, Janusz Olszówka.

Obsługa składowiska zapewnia, że nowa technologia wyeliminuje fetor, unoszący się nad starym wysypiskiem. Do Lipówki II rocznie trafiać będzie ok. 40 tys. ton odpadów komunalnych, nie tylko z Dąbrowy Górniczej, ale także z okolic, m.in. z Sosnowca.

Zgodnie z rządowymi założeniami, od 2007 roku wszystkie odpady komunalne powinny być segregowane i w miarę możliwości przetwarzane. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi określa dopuszczalne ilości odpadów lokowanych na składowiskach oraz limity odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów. Ostateczną datą realizacji tych zapisów jest 2015 rok.

Aby maksymalnie wykorzystać odpady lokowane w kwaterach składowiska, opracowana została koncepcja ich wykorzystania przy produkcji paliwa alternatywnego. Zakłada się, że z kwater będzie można wyciągnąć pewną część śmieci i przy dodaniu odpowiednich komponentów wytworzyć spalającą się substancję.

Według przedstawicieli dąbrowskiego magistratu, ekologia to jeden z priorytetów miejskiego samorządu. Z danych wynika, że na terenie Dąbrowy Górniczej jest więcej chronionych gatunków roślin niż w Puszczy Białowieskiej, a ponadto wiele chronionych gatunków ptaków wodnych, cztery duże jeziora, 50 km tras turystycznych PTTK i 12 km ścieżek rowerowych. Miasto stawia m.in. na rozwój bazy turystycznej.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Marek Błoński

2 czerwca 2005

Następny artykuł

Poprzedni artykuł