Puszcza Białowieska Rezerwatem UNESCO


Ekologia w naszym życiu

Puszcza Białowieska Rezerwatem UNESCO

Od kilkunastu tygodni cała Puszcza Białowieska została objęta statusem Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO. 20 lat takim tytułem cieszył się jedynie obszar rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Rozszerzenie powierzchni Rezerwatu Biosfery na obszar całej Puszczy wraz ze strefą przejściową, spowoduje zwiększenie jej do 92400 ha. Ponad 80% tej powierzchni stanowią lasy.

Objęcie całego polskiego obszaru Puszczy Białowieskiej statusem Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi. Jest on jedynie formą uznania dla obszaru Puszczy. Obecnie w kraju jest dziewięć takich światowych rezerwatów biosfery, a osiemnaście obiektów z listy dziedzictwa światowego.

Przyznanie wyróżnienia nie ma wpływu na prowadzoną do tej pory przez lasy państwowe gospodarkę leśną. Bardzo cieszymy się z tego tytułu – mówi Jerzy Ługowoj, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka – Lasy Państwowe również zabiegały o niego od lat.

Źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następny artykuł

Poprzedni artykuł