Pieniądze na wraki


Ekologia w naszym życiu

Pieniądze na wraki

Już w przyszłym roku NFOŚiGW będzie udzielał dotacji i pożyczek ze środków pochodzących z tzw. opłaty recyklingowej. Ma na ten cel około 287 mln zł. Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązała każdy podmiot wprowadzający na polski rynek samochód do wpłacenia na konto funduszu 500 zł na poczet przyszłego recyklingu. Z opłat zwolnione są jedynie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek powyżej 1000 samochodów rocznie. W zamian za to muszą stworzyć sieć stacji recyklingowych, by każdy, kto kupił od nich auto, miał do najbliższej stacji nie dalej niż 50 km.

Połowa środków z opłaty recyklingowej ma trafić w formie dotacji do przedsiębiorstw zajmujących się demontażem starych aut. Kolejne 30 proc. środków jest przeznaczone na preferencyjne kredyty dla tych przedsiębiorstw na inwestycje. Pozostałe 20 proc. trafi do gmin, które mają zbierać porzucone samochody - pisze "Puls biznesu".

— Stacje demontażu otrzymają dopłaty, jeżeli osiągną 95-proc. poziom odzysku substancji, materiałów lub energii wraku oraz 85-proc. recyklingu. Poziomy te są niższe dla aut wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. i wynoszą odpowiednio 75 i 70 proc. Do 15 lutego 2007 r. przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdanie z dokonanego recylingu, a do 31 marca 2007 r. wnioski o dopłatę — tłumaczy Izabela Szadura, naczelnik wydziału nadzoru rynku w departamencie kontroli rynku Głównego Inspektoratu Środowiska (GIOŚ).

Urzędnicy GIOŚ mówią, że przedsiębiorstwa nie stworzyły jeszcze sieci stacji demontażu obejmującej cały kraj. I zostaną za to ukarane. Wysokość kar będzie iloczynem 500 zł, liczby dni, w których firma nie zapewniała obsługi stacji demontażu oraz liczby wprowadzonych przez ten czas na rynek samochodów.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł