Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych w Polsce


Ekologia w naszym życiu

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych w Polsce

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca rozwiązywania konfliktów przyrodniczych w związku z rozbudową dróg krajowych, autostrad i linii kolejowych odbędzie się w Łagowie Lubuskim w dniach 24-26 września. Jej organizatorem będzie pozarządowa organizacja - Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" (PNRWI).

"Jest to pierwsza konferencja w Polsce, której tematem przewodnim jest kompleksowe i modelowe podejście do rozwiązywania konfliktów pomiędzy wartościami przyrodniczymi (np. obszarami Natura 2000) a nowo powstającymi drogami szybkiego ruchu i autostradami - mówi Rafał Kurek, wiceprezes zarządu PNRWI. - Nowe uwarunkowania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie przyjęcie systemu ochrony Natura 2000, wymagają by skutecznie rozwiązywać problemy związane z prowadzoną i planowaną w najbliższych latach rozbudową sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz linii kolejowych dla właściwego zachowania środowiska".

Celem imprezy jest stworzenie dobrych podstaw dla wielosektorowej współpracy pomiędzy drogowcami, inwestorami, projektantami, administracją publiczną, przyrodnikami i ekologami, aby uniknąć w przyszłości konfliktów na linii inwestycje-przyroda. Wezmą w niej udział przedstawiciele wszystkich kluczowych resortów.

"Planowany w najbliższych latach rozwój sieci drogowej spowoduje zagrożenia dla ochrony bioróżnorodności o niespotykanej dotąd w Polsce skali. Dlatego widzimy potrzebę minimalizacji negatywnych skutków poprzez budowę przejść dla zwierząt (zielone mosty) i ich właściwą lokalizację. Konieczne jest również prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w tym temacie" - dodaje Kurek.

Podkreśla też, że to właśnie odpowiednie lokalizowanie przejść dla zwierząt jest jedynym właściwym rozwiązaniem, które zapewni minimalizację negatywnego wpływu dróg na przyrodę. Nowo powstające drogi powodują bowiem liczne konflikty ekologiczne. Przerywanie ciągłości korytarzy ekologicznych przez infrastrukturę liniową stanowi obecnie kluczowy czynnik ograniczający możliwości swobodnego przemieszczanie się dziko żyjących zwierząt.

"Przykład Doliny Rospudy i konfliktu wokół budowy obwodnicy Augustowa pokazuje, że kwestie związane z właściwym planowaniem przebiegu drogi oraz ochroną przyrody są bardzo ważne w kontekście poszukiwania najlepszych rozwiązań, uwzględniających wszystkie istotne elementy dotyczące zachowania środowiska przyrodniczego: optymalny przebieg dróg, ich niekolizyjność z korytarzami ekologicznymi oraz bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Trzeba o tym rozmawiać i wprowadzać takie rozwiązania by minimalizować szkody i chronić przyrodę. A wszystko na drodze dialogu i właściwie prowadzonych konsultacji społecznych." - podsumowuje Kurek.

Obecnie uważa się, że w Polsce jest ponad sto miejsc konfliktowych. Najważniejsze z nich to drogi: S-19 na odcinku Dukla-Barwinek, S-7 na odcinku Spytkowice-Podwilk, A2 między Nowym Tomyślem a Świeckiem, A18 na drodze Krzyżowa-Olszyna, S-8 między Białymstokiem a Augustowem oraz droga krajowa nr 47 (tzw. Zakopianka) na odcinku Rdzawka-Kilkuszowa.

Współorganizatorami konferencji "Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce" są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz biuro projektowe Ekkom.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł