Gorzej niż w Holandii, ale może być lepiej


Ekologia w naszym życiu

Gorzej niż w Holandii, ale może być lepiej

O ewolucji w składzie chemicznym powietrza na przestrzeni ostatnich kilku dekad, analizie pyłów atmosferycznych przy użyciu mikroskopii elektronowej, mobilnej stacji diagnostycznej oraz koncepcji powołania regionalnego systemu zarządzania jakością powietrza atmosferycznego w województwie pomorskim – mówić będą fachowcy podczas II Pomorskiej Konferencji z cyklu Jakość Powietrza. Początek 23 kwietnia.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2009 w centrum konferencyjnym Orle na Wyspie Sobieszewskiej. Jej program naukowy obejmie: ocenę jakości powietrza, realizowane i planowane programy badawcze, ocenę ryzyka zdrowotnego i ochronę powietrza. Udział zapowiedziało już siedemdziesiąt osób.

Polska, szczególnie w środkowej i południowej części kraju, niestety nie jest wolna od groźnych zanieczyszczeń powietrza, przykładowo pyłów o wielkości poniżej 10 mikrometrów. Dla porównania ludzi włos liczy 40 mikrometrów. To groźne pyły, mówi się o nich: pyły zawieszone, niechętnie osiadające na powierzchni ziemi, wciąż wdychamy z powietrzem atmosferycznym. A że dziennie każdy z nas zużywa około 16 kg powietrza – jest o co walczyć. W naszym regionie regularnie do przekraczania norm czystości powietrza dochodzi w czterech strefach: aglomeracji trójmiejskiej, kościersko-kartuskiej, wejherowsko-puckiej i tczewsko-kwidzyńskiej. Zamiast jednak przeprowadzać się do Holandii czy Belgii, gdzie z czystością powietrza jest lepiej – warto poprawić jakość tego, które mamy. Dróg jest wiele. Można zapobiegać, np. w energetyce nie korzystać z węgla ale gazu, lub walczyć – montując odpylacze w zakładach, które generują zanieczyszczenia lub polewając wodą ulice w upalne letnie dni. Podmiotów zainteresowanych czystością powietrza jest wiele.

– Gromadzimy specjalistów z zakresu monitoringu i ochrony powietrza, zarówno ze świata nauki, organizacji rządowych pozarządowych, jak i przedstawicieli przemysłu z całego kraju – mówi prof. Waldemar Wardencki z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG, przewodniczący komitetu organizacyjnego, którego zainteresowania naukowe od ponad dwudziestu lat dotyczą również oznaczania zanieczyszczeń środowiska. – Ważne jest wzajemne dzielenie się doświadczeniami i rozpoznawanie potrzeb. Wiele mamy jeszcze do zrobienia w sferze udziału w projektach unijnych, o których podmioty z Polski nie wiedzą, a w konsekwencji nie uczestniczą.

Konferencje z serii Jakość Powietrza odbywa się co dwa lata. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: rektor PG – prof. Henryk Krawczyk, prezydent Gdańska – Paweł Adamowicz oraz marszałek województwa pomorskiego – Jan Kozłowski.

Program konferencji
http://www.pg.gda.pl/chem/kjp/prog_konf.html

Następny artykuł

Poprzedni artykuł