Ekolodzy odtwarzają siedliska bocianów


Ekologia w naszym życiu

Ekolodzy odtwarzają siedliska bocianów

Opracowano pierwszy w Polsce plan kompensacji terenu, na którym powstaje autostrada A-1, wchodzący w skład programu Natura 2000. Skanska-NDI, główny wykonawca prac przy A-1, postawiła sobie za zadanie - zadbać m.in. o odtworzenie siedlisk ptaków żyjących na trasie budowanej autostrady. Zadanie to zlecono wyłonionej w drodze przetargu Pracowni Dokumentacji Fotograficznej i Przyrodniczej Cygnus w Gdańsku. Bezpośrednie prace gdańszczanie wykonywali wraz z Gniewską Grupą Lokalną Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W ramach akcji postawiono już osiem platform dla bocianich siedlisk.

a budowanym przez nas odcinku powstanie 7 przejść dla zwierząt. Są to obiekty zaprojektowane z myślą o dużej zwierzynie. Natomiast w miejscach, gdzie zidentyfikowano ciągi migracyjne płazów, w przepustach budowane są także specjalne półki, dzięki którym małe zwierzęta mogą przemieszczać się bez problemu z jednej strony autostrady na drugą. Koszty kompensacji ponosi Skanska-NDI.

Źródło: Dziennik Bałtycki

Następny artykuł

Poprzedni artykuł