Brytyjczycy nie wykupują Biebrzy!


Ekologia w naszym życiu

Brytyjczycy nie wykupują Biebrzy!

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP pragnie odnieść się do informacji rozpowszechnianych w ostatnim czasie przez polskie media, jakoby Brytyjczycy mieli wykupywać Bagna Biebrzańskie w ramach projektu prowadzonego przez OTOP. Oficjalnie oświadczamy, że w ramach prowadzonego przez nas projektu, żadne brytyjskie (ani angielskie) osoby ani organizacje nie będą wykupywać jakichkolwiek gruntów w Dolinie Biebrzy.

OTOP chroni kluczowe obszary lęgowe zagrożonej w skali globalnej wodniczki, jednego z najcenniejszych gatunków ptaków występujących w Polsce, realizując projekt „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech”, który w 75% jest finansowany z funduszu LIFE-Nature Unii Europejskiej.

W ramach owego projektu, w zakresie przewidzianym jego budżetem i planem działań, OTOP rzeczywiście planuje zakup niektórych gruntów na terenach, które mają największe znaczeniu dla wodniczki. Zakupionymi gruntami będziemy zarządzać we współpracy z rolnikami i mieszkańcami okolicznych terenów. Będą one także dostępne dla zwiedzających.

Głównym celem OTOP na terenach, które zdecydujemy się zakupić w celu ochrony przyrody, będzie wypracowanie metod wsparcia miejscowych rolników w zachowaniu tradycyjnych metod gospodarowania. Metod gospodarowania, dzięki którym Bagna Biebrzańskie są tak cenne do dziś.

Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB) współfinansuje nasz projekt w ok. 12% i w ten sposób pomaga OTOP prowadzić działania zmierzające do ochrony wodniczki (z zakupem gruntów włącznie). Media dokonały nadinterpretacji tego faktu twierdząc, że Brytyjczycy wykupują Biebrzę.

Dyrektor Sekretariatu OTOP
Izabela Flor

Źródło: OTOP

Zobacz też:

Następny artykuł

Poprzedni artykuł