Premier udał się na szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska


Ekologia w naszym życiu

Premier udał się na szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, wraz z delegacją, udał się do Limy na V Szczyt szefów państw i rządów Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby. Przywódcy krajów uczestniczących w Szczycie będą dyskutować m.in. na temat ubóstwa, nierówności i wyłączenia społecznego oraz zmian klimatycznych i energii.

W planach znalazły się również dwie oficjalne wizyty: w Peru i Chile. Zdaniem premiera, zaległe wizyty w krajach Ameryki Południowej można było racjonalnie połączyć z udziałem w Szczycie. - Zorganizowaliśmy je mając na uwadze racjonalny sposób dysponowania czasem i środkami, które są w naszej dyspozycji – powiedział szef rządu.

V Szczyt szefów państw i rządów Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby odbywa się pod hasłem „Wspólnie rozwiązując problemy naszych społeczeństw”. Głównym celem Szczytu jest nadanie nowego impulsu dla strategicznego partnerstwa między obu regionami. Przywódcy obu regionów 16 maja br. będą dyskutowali w ramach dwóch bloków tematycznych: ubóstwo, nierówności i wyłączenie społeczne (propozycja AŁiK) oraz zrównoważony rozwój, środowisko, zmiany klimatyczne i energia (propozycja UE).

17 maja br. odbędą się spotkania UE z państwami, z którymi UE ma podpisane Umowy Stowarzyszeniowe (Chile, Meksyk) oraz ugrupowaniami subregionalnymi (Mercosur, Wspólnota Andyjska, Ameryka Środkowa, CARIFORUM).

W ramach V Szczytu odbędzie się również II Forum Przedsiębiorców Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Unii Europejskiej, organizowane przez Krajową Konfederację Instytucji Przedsiębiorców Prywatnych – CONFIEP. Zgromadzi ono prominentnych przedstawicieli wielkich korporacji, izb handlowych oraz liderów biznesu, inwestorów i dyplomatów z obu regionów. Wnioski i rekomendacje forum biznesowego zebrane w memorandum zostaną przekazane Szefom Państw i Rządów uczestniczących w szczycie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Następny artykuł

Poprzedni artykuł