Nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012


Ekologia w naszym życiu

Nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji KASHUE informuje, że przygotowało nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012. Jest on opublikowany na stronach Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z nowym projektem Polska wnioskuje o przydział uprawnień do emisji w latach 2008-2012 w wysokości 259 692,421 ton CO2.

Przygotowanie nowego projektu KPRU2 jest odpowiedzią na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 26.03.2007 roku. Komisja wówczas zdecydowała, że wnioskowana przez Polskę liczba uprawnień w wysokości 284 mln ton CO2 powinna zostać zredukowana do poziomu 208,5 miliona ton. Tak znaczna redukcja uprawnień do emisji CO2 spowodowałby liczne negatywne konsekwencje, wśród których na pierwszy plan wysuwają się: zahamowanie rozwoju gospodarczego Polski i w konsekwencji niewykorzystanie przez nas szansy likwidacji luki rozwojowej jaką dała Polsce integracja z Unią Europejską, istotny wzrost konkurencyjności producentów spoza UE i dyskryminację polskich producentów, a zarazem przenoszenie przez producentów produkcji z Polski poza granice kraju (Ukraina, Białoruś, Rosja, Chiny).

Nowy projekt KPRU2 został przygotowany na podstawie analizy rozwoju gospodarczego kraju z uwzględnieniem wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, z których Polska może skorzystać w latach 2007-2013. Proponowana w nowym KPRU2 przez Polskę liczba uprawnień do emisji uwzględnia specyfikę polskiej gospodarki. Przygotowując nową propozycję, KASHUE dysponowało najnowszymi, najbardziej aktualnymi danymi - zweryfikowanym poziomem emisji za lata 2005 i 2006, jak również pełną informacją zarówno od operatorów systemu jak i przedstawicieli poszczególnych branż.

Zespół prasowy KASHUE

Następny artykuł

Poprzedni artykuł