Nadzwyczajne zagrożenia środowiska


Ekologia w naszym życiu

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Zmiany klimatu i czynniki klimatotwórcze, zagrożenia wybrzeża Bałtyku i wyładowania atmosferyczne to tematy, jakie będą poruszane podczas VII Ogólnopolskiej Szkoły Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w Paszkówce koło Krakowa w dniach 9-11 października. Organizatorem konferencji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tegoroczna szkoła będzie poświęcona „Współczesnym problemom ekstremalnych zdarzeń naturalnych i antropogenicznych”.

"Podstawowym celem Szkoły jest pogłębianie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie problemów naukowych i praktycznych szeroko rozumianej tematyki ekstremalnych zagrożeń środowiska" - informują organizatorzy.

Wśród podejmowanych tematów znajdą się m.in. kryteria oceny zdarzeń ekstremalnych, system katalogowania zdarzeń ekstremalnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym, Bałtyk jako element systemu klimatycznego i jego rola w zmienności klimatu Polski, metody badań ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych, hydrologicznych, geologicznych, biologicznych, antropogenicznych i synergicznych, zadania nauki i techniki w obliczu ograniczenia skutków zdarzeń ekstremalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie internetowej IMGW.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł