Konkurs: Dobry dla przyrody, dobry dla ciebie


Ekologia w naszym życiu

Konkurs: Dobry dla przyrody, dobry dla ciebie

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego pod tytułem "Dobry dla przyrody, dobry dla siebie".

d 10 marca do 10 września 2014
dwie kategorie wiekowe: 13-18 lat i powyżej 18 lat
cel:
a)  propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,
b) promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych,
c) edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych
d) ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury,
e) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
etapy konkursu:
a) I etap – nadsyłanie prac do konkursu – od 10 marca 2014 do 10 września  2014 r.,
b) II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 20  prac – 13-19 września 2014 r.,
c) III etap - ocena 20 prac przez internautów 20 września 2014 - 6 października 2014 r.,
d) IV etap – ogłoszenie wyników konkursu – 12 października 2013 r.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.ekomultikonkurs.pl/

Następny artykuł

Poprzedni artykuł