Jurajski Park Narodowy


Ekologia w naszym życiu

Jurajski Park Narodowy

Dwie unikatowe rośliny endemiczne: przytulia krakowska i warzucha polska oraz dwa gatunki równie rzadkich chrząszczy jaskiniowych mają m.in. znaleźć się pod ochroną Jurajskiego Parku Narodowego, którego utworzenia w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej chcą przyrodnicy. Byłby to 24. taki obszar chroniony w Polsce, o najmniejszej - oprócz parków: Ojcowskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego - powierzchni. O wadach i zaletach powstałej kilkanaście lat temu koncepcji utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego dyskutowano w śląskim urzędzie wojewódzkim.

Źródło: PAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł