Inżynieria Ekologiczna


Ekologia w naszym życiu

Inżynieria Ekologiczna

W sytuacji, gdy przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do roku 2015 osiągnąć dobry stan ekologiczny wód, a Narodowa Strategia Ochrony Środowiska przewiduje, że do roku 2020 Polska zredukuje ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku o 80 proc., środowisko naukowe nie ustaje w pracach nad badaniem i poszukiwaniem najlepszych rozwiązań, służących wdrożeniu ekologicznych rozwiązań. Efekty analiz gospodarki wodnej, technologii wody i ścieków, wodociągów i kanalizacji oraz zagrożeń i ochrony środowiska będą przedstawiane podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Inżynieria Ekologiczna” na Politechnice Gdańskiej.

Konferencję tę zwołali na okoliczność 70 urodzin prof. Piotra Kowalika przyjaciele i współpracownicy z Politechniki Gdańskiej. Początek spotkania w poniedziałek, 7 września o godz. 9.30.

Warto podkreślić, że referaty wygłoszą specjaliści teoretycy, ale także praktycy, reprezentujący instytucje zarządzające wodą. Głos zabiorą także reprezentanci środowiska troszczącego się o lasy. Przy czym należy podkreślić, że badania, które przyczyniły się do powstania prac pisemnych, podejmowane były na realnych, konkretnych obszarach Polski. Harmonogram konferencji przewiduje wystąpienia gości zagranicznych.

Konferencji połączonej z jubileuszem urodzin oraz 48-lecia pracy naukowej prof. Piotra Kowalika towarzyszy wydawnictwo książkowe Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, w którym wszystkie referaty zostały opublikowane w całości z przypisami i bibliografią, co staje się szczególnie cenne, gdy mieć na uwadze, że podczas konferencji wystąpienie każdego z prelegentów nie będzie trwało dłużej niż 10 min.

Dodatkową atrakcją jest wystawa poświęcona działalności zawodowej prof. Kowalika, którą będzie można oglądać w Dziedzińcu Północnym Politechniki Gdańskiej.
Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie internetowej www.inzynieriaekologiczna.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł