Daleko w tyle za ekologiczną czołówką


Ekologia w naszym życiu

Daleko w tyle za ekologiczną czołówką

Polska ma szanse eksportu nowoczesnych technologii do krajów rozwijających się w ramach tzw. Mechanizmu Czystego Rozwoju - uważa minister środowiska Jan Szyszko. Mechanizm wspomaga realizację Protokołu z Kioto, zakładającego redukcję gazów cieplarnianych. Jak dotąd Polska znajduje się na 27. miejscu wśród krajów podejmujących działania na rzecz ochrony klimatu.

"Polska musi z tego skorzystać. Eksport polskiej myśli technologicznej do państw rozwijających się przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych w tych krajach" - powiedział Szyszko, po przyjeździe na konferencję klimatyczną do Nairobi (Kenia). 14 listopada rozpoczęły się tam rozmowy na szczeblach ministerialnych.

WYMOGI TRUDNE DLA POLSKI

Minister ocenia, że stanowisko Polski na konferencji w Nairobi jest zgodne ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Unia chce być światowym liderem w redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Na konferencji przedstawia propozycję redukcji o 30 proc. do 2020 r. oraz o 60-80 proc. do 2050 r.

Odnosząc się do tych ambitnych planów, Szyszko stwierdza, że redukcja na poziomie 30 proc. będzie "możliwa do osiągnięcia". Natomiast dalsze plany będą dla Polski bardzo trudne, ponieważ "energia elektryczna jest u nas produkowana w oparciu o węgiel kamienny" a to powoduje duże emisje dwutlenku węgla do atmosfery.

Minister podkreśla, że dla całego świata bardzo ważne jest odbudowanie zasobów przyrodniczych, głównie poprzez sadzenie lasów, a redukcja zawartości CO2 w atmosferze powinna odbywać się też przez pochłanianie. "Wysoka zawartość dwutlenku węgla w atmosferze spowodowana jest nie tylko wysokim zużyciem paliw płynnych i węgla kamiennego ale również tym, że wycięto ogromne połacie lasów na świecie" - uważa Szyszko.

DALEKO W TYLE ZA EKOLOGICZNĄ CZOŁÓWKĄ

Jak wynika z Indeksu Zmian Klimatu (Climate Change Performance Index), opisującego zmiany klimatu w 53 krajach świata. Polska znajduje się na 27. miejscu wśród krajów podejmujących działania na rzecz ochrony klimatu. Liderem w tej dziedzinie jest Szwecja przed Wielką Brytanią i Danią.

W opracowaniu Indeksu Zmian Klimatu (przedstawionego w Nairobi przez niemiecką organizację pozarządową Germanwatch) brano pod uwagę poziom emisji gazów cieplarnianych, redukcję emisji oraz politykę klimatyczną poszczególnych krajów.

CCPI to instrument opisujący zmiany klimatu w 53 krajach świata i uwzględniający 90 proc. ogólnoświatowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Indeks był opublikowany po raz pierwszy w 2006 r., a dane udostępniły Międzynarodowe Agencje Energii z poszczególnych krajów.

W pierwszej dziesiątce krajów, które uwzględnia Indeks, znalazły się także: Malta, Niemcy, Argentyna, Węgry, Brazylia, Indie, Szwajcaria. Najgorzej wypadły: Stany Zjednoczone, Chiny, Malezja i Arabia Saudyjska.

W ocenie przedstawicieli Germanwatch Indeks CCPI dowodzi, że aktualne wysiłki społeczności międzynarodowej, zmierzające do powstrzymania zmian klimatu są niedostateczne. Pierwsza dziesiątka krajów może jednak stworzyć w przyszłości koalicję klimatyczną.


PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Walterska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł