CZAS NA LAS startuje kolejny raz


Ekologia w naszym życiu

CZAS NA LAS startuje kolejny raz

4 października Fundacja Aeris Futuro we współpracy z firmą Dell i nadleśnictwem Brzeziny zorganizowała akcję posadzenia 7000 drzew pod Łodzią. Uczestniczyli w niej pracownicy firmy Dell z Warszawy i Łodzi oraz zaproszeni goście – władze samorządowe, partnerzy Dell i Fundacji oraz przedstawiciele mediów, a także przedstawiciele Fundacji i Lasów Państwowych.

„Wydarzenie  to pierwszy etap projektu organizowanego we współpracy z firmą Dell na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu”, powiedziała Joanna Mieszkowicz, prezes Fundacji Aeris Futuro. „Jeszcze w październiku tego roku zalesione zostaną tereny pohuraganowe w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Fundacja oszacowała, że w wyniku realizacji Projektu zostanie zneutralizowane około 10 000 ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery”.

„Tereny, na którym sadzone są drzewa, zostały wyselekcjonowane pod kątem przyrodniczo-klimatycznym” – tłumaczy Ewa Krawczyk, Wiceprezes Fundacji. „Posadzone wielogatunkowe lasy zastąpią lasy sosnowe - monokultury niedostosowane do warunków przyrodniczych. Nowe tereny leśne będą bardziej odporne na zmieniający się klimat – na uszkodzenia powodowane przez szkodniki, susze czy huragany.”

„Staramy się minimalizować negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne w kompleksowy sposób. Nie tylko projektujemy energooszczędne komputery i bezpłatnie utylizujemy zużyty sprzęt, ale także angażujemy się w sprawy lokalnych społeczności. W  tym roku posadzimy 166 000 sadzonek drzew – tyle, ile sprzedajemy komputerów w Polsce według szacunków organizacji badających rynek IT”, powiedział Maciej Filipkowski, Dyrektor Generalny Dell Polska. W zeszłym roku Dell sfinansował posadzenie 130 000 drzew, co przyczyni się do redukcji 7000 ton CO2.

 

Szczególnie w tym roku działania na rzecz klimatu w Polsce są ważne, ponieważ nasz kraj jest gospodarzem konferencji 14 Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 14) - najbardziej prestiżowego forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, który skupia uwagę całego świata. Konferencja odbędzie się w grudniu w Poznaniu.

Projekt Fundacji został wpisany do inicjatywy Ministerstwa Środowiska „Partnerstwa dla Klimatu”, której celem jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu w nawiązaniu do organizacji COP14.

 

Październik Miesiącem Drzew

Sobotnim wydarzeniem Fundacja Aeris Futuro zainaugurowała VI edycję Programu CZAS NA LAS, w ramach którego przez cały październik odbędzie się wiele akcji sadzenia drzew. Szczegóły i aktualności na stronie Fundacji – www.aeris.eko.org.pl.

O programie CZAS NA LAS

Program CZAS NA LAS zainicjowany i prowadzonych przez Fundację Aeris Futuro to innowacyjne w Polsce przedsięwzięcie, które umożliwia firmom włączenie się do globalnych działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez sadzenie drzew. „Drzewa neutralizują emisje CO2 – w procesie fotosyntezy wbudowują węgiel w swoją biomasę, a wydalają tlen niezbędny do życia wielu organizmom. Praktyczne działania na rzecz sadzenia drzew i współpraca międzysektorowa przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju”, tłumaczy Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji.

Program CZAS NA LAS ma zasięg ogólnopolski, a Patronat honorowy objął Minister Środowiska.

O Fundacji Aeris Futuro

Misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukacja i promocja na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Wśród partnerów i przyjaciół Fundacji są duże i małe przedsiębiorstwa, instytucje rządowe, samorządowe i naukowe, organizacje społeczne oraz osoby indywidualne.

Fundacja jako pierwsza w Polsce zwróciła uwagę opinii publicznej na rolę drzew w ochronie klimatu. Opracowała pierwszy Kalkulator CO2 pozwalający oszacować ślad klimatyczny, czyli obliczyć emisję dwutlenku węgla spowodowana zużyciem energii, oraz sprawdzić liczbę drzew, które tę emisję zneutralizują (ang. offset). Narzędzie dostępne jest nieodpłatnie na stronie internetowej.

Fundacja prowadzi doradztwo w zakresie szacowania i ograniczania wpływu na środowisko naturalne prowadzonej działalności oraz organizowanych wydarzeń, tworzy i realizuje plany zadrzewień, jak też programy edukacyjne. Jest członkiem dwóch ogólnopolskich koalicji organizacji pozarządowych – Klimatycznej i Na Rzecz Zrównoważonego Transportu.

Więcej o Fundacji na stronie internetowej www.aeris.eko.org.pl.

Dell a ekologia

Na całym świecie Dell prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. W corocznych raportach firma przedstawia bieżące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmowane w celu kontrolowania środowiskowych i społecznych skutków wynikających z działalności firmy.

Podstawowe obszary, na jakich działa firma to m.in. odbiór i recykling używanych produktów, zużycie chemikaliów, projektowanie pod kątem ochrony środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, zasady obowiązujące dostawców oraz zaangażowanie na rzecz społeczności.

W ubiegłym roku Dell zadeklarował, że stanie się „najbardziej zieloną” firmą IT na świecie. W 2008 r. Dell ogłosił największą jak dotąd liczbę przetworzonych w skali roku produktów - 46 tysięcy ton sprzętu, pierwsze przemysłowe zasilanie certyfikowane Silver 80 PLUS, a także wyraźny postęp w swojej globalnej inicjatywie „zero-węglowej”.

Dell jest jednym z liderów w branży w dziedzinie ustalania standardów odpowiedzialnego recyklingu, co obejmuje m.in. globalne ograniczenie składowisk odpadów i regularne audyty w zakresie pozbywania się odpadów. Dell zapewnia darmowy recykling produktów dla klientów w pięćdziesięciu siedmiu krajach świata.

Firma Dell wspiera klientów w działaniach nastawionych na maksymalną wydajność, starając się dostarczać produkty o największej wydajności w stosunku do zużytej energii. Od roku 2005 już same systemy desktopowe pomogły klientom zaoszczędzić ponad 2,5 miliarda dolarów oraz zmniejszyć emisję CO2 o 24 miliony ton. Obecnie firma jako pierwsza w branży może zaoferować klientom certyfikowane systemy zasilania Silver 80 PLUS.

Dell ogłosił globalny program “Plant a Forest for Me”, wspierający sadzenie drzew w ramach lokalnych projektów odnowy terenów leśnych. W Polsce pierwszy etap tej inicjatywy zrealizowano w 2007 r. we współpracy z Fundacją Aeris Futuro. Dell sfinansował zasadzenie 130 000 drzewek w regionie łódzkim, co pozwoli zneutralizować 7,000 ton CO2. Na terenie Parku leśnego Lublinek w Łodzi odbyła się uroczystość sadzenia drzewek z udziałem pracowników firmy i przedstawicieli władz miejskich.

O firmie Dell                                               

Firma Dell Inc. bierze pod uwagę opinie użytkowników oraz dostarcza nowatorskie rozwiązania i usługi, którym klienci ufają i które cenią. Dzięki wyjątkowym możliwościom, jakie stwarza bezpośredni model sprzedaży, firma sprzedaje na całym świecie więcej komputerów niż jakakolwiek inna firma komputerowa i zajmuje 25 miejsce na liście Fortune 500. Przychody firmy Dell w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 57,4 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dell.com. Aby bezpośrednio otrzymywać wiadomości dotyczące firmy Dell, należy odwiedzić www.dell.com/RRS.

Partnerstwo dla Klimatu

Rok 2008 należy do klimatu i ekologii! W tym roku właśnie od 1 do 12 grudnia 2008 r. Polska będzie gościć największą konferencję ONZ na świecie: COP 14. Jest to zarazem pierwszy szczyt ONZ, który odbywa się w Polsce. To najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, który skupia uwagę całego świata. W obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych, organizacji pozarządowych oraz setki przedstawicieli międzynarodowych i polskich mediów.

Wykorzystując niepowtarzalną okazję, jaką daje organizacja COP 14 w Polsce, Fundacja Aeris Futuro włączyła się w „Partnerstwo dla Klimatu” - stworzoną przez Ministerstwo Środowiska (organizatora Konferencji COP 14 z ramienia Rządu RP) platformę współpracy na rzecz wspólnych działań zapobiegających zmianom klimatu i uświadamiających ich zagrożenia (więcej na www.cop14.gov.pl).

Celem Partnerstwa jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu w nawiązaniu do organizacji 14 Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

W ramach „Partnerstwa dla Klimatu” organizowany jest cykl wydarzeń (konferencji, debat, happeningów itp.)  poprzedzające szczyt klimatyczny, których celem jest  wzbudzenie zainteresowania ochroną klimatu. COP 14 jako najważniejsze globalne wydarzenie poświęcone zmianom klimatu zwieńczy tę listę.

Pragniemy, żeby w wyniku naszych wspólnych działań, powstała efektywna społeczna debata na temat zmian klimatu, które przestały być już wyłącznie kwestią środowiskową, a stały się zagadnieniem dotykającym każdej sfery życia: bezpieczeństwa, zdrowia, gospodarki.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł